Telefon: 012 564-47-40

İş Vaxt: Bazar Ertəsi - Şənbə ~ Saat: 09:00 - 19:00

Qobustan Plaza, Əhməd Rəcəbli, 1/4

Products

MEXANİKİ TƏMİZLƏMƏ

Məlumat:

Çökdürmə

Paket və ya beton hovuz vasitəsilə tətbiq olunan texnologiya. Kimyəvi maddə əlavə olunmaqla su iri fraksiyalı bərk hissəciklərdən ayrılır.

Flotasiya

Kimyəvi reagentlərin kompakt flotasiya qurğusu, kolloidli kaoqulyantlar və lamellalı çökdürmə metodlarını özündə birləşdirir

 

Multimedia

Suyun tərkibindəki hissəciklərin (TSS) 30-50 mikron səviyyəsinə salmaq üçün tətbiq edilən müxtəlif komponentli (kvars qumu, antrasit və s.) filterasiya metodudur. 

Özünüyuyan süzgəc

5-1000 mikron keçiriciliyə malik tam avtonom fəaliyyət göstərən fırça və nozl vasitəsilə özünü yuyan filterasiya texnologiyadır.

Kartric və torba

0.22-100 mikron keçiriciliyi olan süzgəclərdir. 

Seperasiya

Seperator vasitəsilə 110 mikron fraksiyada olan lil və palçığın mərkəzdənqaçma qüvvəsinin təsiri altında  qravitasiyalı çökdürmə texnologiyasıdır. 

SMM xidmeti SMM xidməti SMM agentliyi Reklam agentliyi
Icon